XXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 20 listopada 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych na gruntach obrębów geodezyjnych Janówka, Osiny i Tatar.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. gr. 185 i 186 (obręb Zagadki) w gminie Szczerców.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zaprzestanie świadczenia usług bezpłatnego dostępu do Internetu.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Borowa.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Brzezie.
 12. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Chabielice.
 13. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Dubie.
 14. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Grudna.
 15. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Janówka.
 16. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Kieruzele.
 17. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Kuźnica Lubiecka.
 18. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Lubiec.
 19. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Magdalenów.
 20. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Niwy.
 21. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Osiny.
 22. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Polowa.
 23. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Podklucze.
 24. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Podżar.
 25. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Rudzisko.
 26. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Szczercowska Wieś.
 27. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Stanisławów Pierwszy.
 28. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Stanisławów Drugi.
 29. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Tatar.
 30. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Zbyszek.
 31. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Szczerców.
 32. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany statutu sołectwa Leśniaki.
 33. Sprawy różne.
 34. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również