XXV Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 8 lutego 2017r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0050

Przeczytaj również