XXV Nadzwyczajna sesja rady Gminy Szczerców kadencji 2014-2018

W dniu 12 stycznia 2017 r. o godz. 13.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana J. W. do usunięcia naruszenia prawa.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi J. W. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia wezwania Pana W. M. do usunięcia naruszenia prawa.
  6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi W. M. na uchwałę Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zmienionej uchwałą Nr XXI/223/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 sierpnia 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr XV/147/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szczerców oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  7. Rozpatrzenie projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego.
  8. Zamkniecie obrad.

skanowanie0023

Przeczytaj również