XXIX Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

W dniu 27 sierpnia 2021 roku (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIX Sesja Rady Gminy Szczerców.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2021 – 2024.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s przystąpienia w formule porozumienia międzygminnego do współpracy z Gminą Czarnocin, Gminą Gorzkowice, Gminą Grabica, Gminą Moszczenica, Gminą Rozprza, Gminą Sulejów, Gminą Wola Krzysztoporska, Gminą Wolbórz, Gminą Bełchatów, Miastem Bełchatów, Miastem Piotrków Trybunalski, Gminą Drużbice, Gminą Kleszczów, Gminą Kluki, Gminą Zelów, Gminą Radomsko, Miastem Radomsko, Gminą Dobryszyce, Gminą Gidle, Gminą Gomunice, Gminą Kamieńsk, Gminą Kobiele Wielkie, Gminą Kodrąb, Gminą Ładzice w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Radomsko – Piotrków Trybunalski – Bełchatów w związku z utworzeniem i realizacją instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w okresie 2021-2027.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2021 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa jednostki pomocniczej Gminy Szczerców – Sołectwo Stanisławów Pierwszy.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XXIX Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XXIX sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również