XXIX Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 9 marca 2017r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

 

 • Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 • Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
 • Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy dla gminy Szczerców za rok 2016.
 • Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2016 oraz przedstawiania potrzeb związanych z realizacją zadań.
 • Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z Działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczercowie za rok 2016.
 • Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Szczerców na lata 2016-2018 za rok 2016.
 • Zapoznanie sie z planami związanymi z działalnością SPZOZ w Szczercowie na 2017r.
 • Sprawy organizacyjne Klubu Sportowego „Astoria”
 • Dyskusja nt. „gali boksu”
 • Sprawy różne
 • Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0039

 

Przeczytaj również