XXIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 2 lutego 2017 roku  o godz.10.00  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Szczercowie odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola w zakresie polityki kadrowej w Zespole szkół Ponadgimnazjalnych.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również