XXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 27 września 2021 r. (poniedziałek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznym przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2022 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również