XXIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 20 lutego 2017r. o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIX posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie Komisji z zestawieniem wyjazdów poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szczerców w 2016 roku.
  5. Wypracowanie wspólnie z Kierownikiem Posterunku Policji w Szczercowie zakresu przedsięwzięć, które powinny być podjęte w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego w Gminie Szczerców.
  6. Zapoznanie z projektem Regulaminu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Szczerców na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła i zakupu wraz
    z montażem odnawialnych źródeł energii. Wypracowanie opinii komisji.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0030

Przeczytaj również