XXIV Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 26 października 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Zapoznaje z pismem dotyczącym rezygnacji ze stanowiska Kierownika Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do uchwały w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również