XXIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 2 czerwca 2016 roku o godz.10.00  w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola pracy Wójta Gminy pod względem gospodarności finansowo ? ekonomicznej za 2015r. – wypracowanie stanowiska.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również