XXIV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 22 marca 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIV posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów pobierających naukę na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i  studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szczercowie za 2020 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content