XXIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 12 stycznia 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie uzupełnienia do protokołu z XXII posiedzenia komisji.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 5. Analiza projektu budżetu gminy Szczerców na 2021 r.
 6. Odczytanie opinii o projekcie budżetu gminy Szczerców na 2021 r. przez Przewodniczących komisji stałych.
 7. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2021 r. Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego powiększonej o Przewodniczących Komisji stałych.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wysokości stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Szczerców.
 10. Opracowanie planu pracy Komisji na 2021 r.
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również