XXIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 24 listopada 2020 r. (wtorek) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
  5. Dyskusja z Kierownikiem Referatu Sportu, Turystyki i Rekreacji w związku z pismem otrzymanym od mieszkańców gminy Szczerców.
  6. Dyskusja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również