XXIII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 21 września 2016r. o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenia quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  4. Wyjazd w teren na kompleksy sportowe.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXIII posiedzenia Komisji Zdrowia

Przeczytaj również