XXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 18 sierpnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Debata na temat ,,Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Szczerców.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców w 2020 r. dla Gminnej Spółki Wodnej działającej na terenie Gminy Szczerców.
  8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również