XXIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2018-2023

W dniu 23 lutego 2021 r. (wtorek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uzdolnionych uczniów szkół, dla których Gmina Szczerców jest organem prowadzącym lub uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców oraz słuchaczy szkół policealnych i studentów szkół wyższych zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie Gminnego program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów, słuchaczy i studentów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również