XXIII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 20 grudnia 2016r. o godz. 14.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXIII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Forum Związków Zawodowych dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Związku Nauczycielstwa Polskiego dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zasięgnięcia opinii od Międzyzakładowej Komisji NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty i dotyczącej rozwiązania Zespołu Szkolno ? Przedszkolnego w Szczercowie.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczerców.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

skanowanie0055

 

 

 

 

 

Przeczytaj również