XXIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 15 września 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXIII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 r.
  5. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2017 r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również