XXII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 23 września 2020 r. (środa) o godz. 9.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wprowadzenia zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Dyskusja na temat ewentualnego przekazania hali sportowej w Chabielicach w użytkowanie Szkoły Podstawowej w Chabielicach.
  6. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2021 rok.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również