XXII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 24 sierpnia 2016r. o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się XXII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.
Planowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi P. J. W. na funkcjonowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Zapoznanie się z wynikami przetargu na budowę budynku rehabilitacji.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXII posiedzenia Komisji Zdrowia

Przeczytaj również