XXII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Kadencja 2018-2023

W dniu 9 sierpnia 2022 r. (wtorek) o godz. 16:00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXII posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wyrażenie opinii w sprawie prośby o przyłączenie się do petycji Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kominki i Piece dotyczącej obniżenia stawki podatku VAT na drewno opałowe.
  5. Wyrażenie opinii w sprawie petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również