XXII Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 24 listopada 2016r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXII posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Lubcu wraz oddziałem przedszkolnym.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Osinach wraz oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również