XXII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 26 listopada 2020 r. (czwartek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XV/148/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizacje zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia rocznych stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości na terenie Gminy Szczerców.
 8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia stawek podatku od środków transportowych.
 9. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Szczerców.
 10. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr VIII/82/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
 11. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażenia zgody na zaprzestanie świadczenia usług bezpłatnego dostępu do Internetu.
 12. Analiza sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szczerców za I półrocze 2020 r.
 13. Sprawy różne.
 14. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również