XXI Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 14 czerwca 2016r. o godz. 15.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbyło się XXI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.
Planowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów użyteczności publicznej o charakterze sportowo ? rekreacyjnym na terenie Gminy Szczerców
  5. Wypracowanie opinii do uchwały w sprawie ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo ? rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej
  6. Wypracowanie opinii do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego SPZOZ za 2015 rok.
  7. Dyskusja o postępach prac w realizacji budowy budynku rehabilitacji
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXI posiedzenia Komisji Zdrowia

Przeczytaj również