XXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 29 kwietnia 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XXI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych pod względem gospodarności i prawidłowego wydatkowania środków finansowych za 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content