XXI Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 16 listopada 2016r. o godz. 15.15 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XXI posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Analiza wniosków do budżetu gminy na 2016r w działach przypisanych komisji.
  5. Dyskusja nt. likwidacji Gimnazjum.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXI posiedzenia Komisji Oświaty

Przeczytaj również