XXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 24 września 2020 r. (czwartek) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 rok.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Jawornik Polski.
  7. Wypracowanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2021 rok.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również