XXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2014-2018

W dniu 27 czerwca 2016r. o godz. 15.30, w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XXI posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2016 r.
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2016-2022.
6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wysokości oraz zasad przyznawania sołtysom diet.
7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia opłat oraz zwolnień z opłat za korzystanie z usług sportowo- rekreacyjnych na niektórych gminnych obiektach użyteczności publicznej.
8. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s doposażenia w składniki majątkowe Samorządowego Zakładu Budżetowego Gminy Szczerców.
9. Sprawy różne.
1o. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XXI posiedzenia Komisji Budżetu

Przeczytaj również