XX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek) o godz. 15.00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z realizacji program współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na terenie Gminy Szczerców w 2019 roku.
  5. Dyskusja na temat ewentualnego otwarcia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli na terenie gminy Szczerców.
  6. Dyskusja na temat funkcjonowania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie w czasie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content