XX posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 10 marca 2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 w Referacie Oświaty w Szczercowie odbyło się XX posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Oświaty pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej za 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również