XX Posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury Kadencja 2014-2018

W dniu 23 września 2016r. o godz. 15.00 w sali obrad Urzędu Gminy w Szczercowie, odbyło się XX posiedzenie Komisji Oświaty i Kultury.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s likwidacji Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych Gminy Szczerców.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s organizacji wspólnej obsługi finansowej jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Szczerców.
  6. Wypracowanie wniosków do budżetu gminy na 2017r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Protokół z XX posiedzenia Komisji Oświaty

Przeczytaj również