XVIII Sesja Rady Gminy Szczerców kadencji 2018-2023

Szanowni Państwo,

W związku z ciągle nieustabilizowaną sytuacją epidemiczną oraz wymogami Głównej Inspekcji Sanitarnej prosimy o ograniczenie do minimum udziału sołtysów i gości w XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2020 r. w Auli Szkoły Podstawowej w Szczercowie przy ul. Rzecznej 7.

Mając powyższe na względzie zachęcamy wszystkich Państwa do udziału w sesji poprzez jej transmisję na żywo w internecie za pośrednictwem strony internetowej Gminy Szczerców.

Początek obrad o godz. 10:00

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 • Zgłaszanie uwag i poprawek do projektu porządku obrad.
 • Zatwierdzenie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 • Sprawozdanie Wójta nt. działań podjętych między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczącej z działalności między sesjami.
 • Sprawozdanie Przewodniczących Komisji nt. działalności Komisji między sesjami.
 • Przedłożenie Raportu o stanie Gminy Szczerców za 2019 rok.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany budżetu gminy Szczerców na 2020 r.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczerców na lata 2020 – 2023.
 • Rozpatrzenie projektu uchwały w/s określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Szczerców w roku szkolnym 2020/2021.
 • Sprawy różne – interpelacje i wnioski.
 • Zakończenie obrad XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców.

Protokół z XVIII Sesji Rady Gminy Szczerców

Przeczytaj również