XVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) o godz. 10:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVIII posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wyrażania zgody na wydzierżawienie, w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony część działek o nr ewidencyjnym 123/4 i 124 w obrębie Osiny Kolonia w celu umieszczenia infrastruktury technicznej.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Szczerców w sprawie zmiany statutów sołectw.
  6. Wypracowanie opinii do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru przy ul. Mokrej.
  7. Wyjazd w teren.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również