XVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 16 stycznia 2020 r. (czwartek) o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Szczercowie odbyło się XVIII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również