XVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 19 lutego 2020 r. (środa) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/140/19 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również