XVII Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2014-2018

W dniu 9 marca 2016 roku o godz.10.00  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Szczercowie odbyło się XVII posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Wójta w związku wykonaniem budżetu Gminy Szczerców za rok 2015r.
  4. Sprawy różne.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również