XVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 24 stycznia 2020 r. (piątek) o godz. 15.30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie planu pracy Komisji na 2020 r.
  5. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych i Stowarzyszeń korzystających z dotacji gminnej.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji programu polityki zdrowotnej.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również