XVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 4 grudnia 2019 r. (środa) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XVI posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XVI/150/16 Rady Gminy Szczerców z dnia 25 lutego 2016 r. w sprawie wysokości stawek opłaty za zajmowanie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
  5. Wypracowanie wniosków do projektu budżetu na 2020 r.
  6. Wypracowanie opinii do projektu budżetu na 2020 r. i Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 – 2023.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również