XVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 14 listopada 2019 roku (czwartek) o godz. 10.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XVI posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych z działalności w 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również