XV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2018-2023

W dniu 16 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 15.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Spotkanie z Prezesami Klubów Sportowych i Stowarzyszeń korzystających z dotacji gminnej.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również