XV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 18 października 2019 roku (piątek) o godz. 10.00 w  Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Budownictwa, Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej pod względem gospodarki finansowo – ekonomicznej za I półrocze 2019 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również