XV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego Kadencja 2018-2023

W dniu 29 stycznia 2020 r. (środa) o godz. 15:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XV posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Powiatowi Bełchatowskiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1908E na odc. od drogi wojewódzkiej Nr 483 do msc. Magdalenów – dok. projektowo – kosztorysowa (ZRID)”.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia Województwu Łódzkiemu pomocy finansowej na realizację zadania ,,Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 483 wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku ul. Częstochowskiej w miejscowości Szczerców”.
  6. Zapoznanie z zestawieniem udziału w akcjach w 2019 roku jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Szczerców.
  7. Analiza sprawozdania z działalności Straży Gminnej w 2019 roku.
  8. Opracowanie planu pracy Komisji na 2020 rok.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

 

Przeczytaj również