XLVIII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 24 września 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XL/429/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r.
  5. Zgłaszanie wniosków do budżetu Gminy Szczerców na 2019r.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również