XLVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego

W dniu 23 kwietnia 2018 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLVII posiedzenie Komisji Budżetu, Polityki Gospodarczej i Bezpieczeństwa Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmian w budżecie gminy Szczerców na 2018r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2021.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Bełchatowskiemu.
  7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/423/18 Rady Gminy Szczerców z dn. 27 lutego 2018 r. w sprawie udzielenia dotacji z budżetu Gminy Szczerców dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Magdalenowie.
  8. Zapoznanie Komisji z zestawieniem wydatków poniesionych na utrzymanie jednostek OSP w gminie Szczerców w 2017 roku.
  9. Sprawy różne.
  10. Zakończenie posiedzenia.

Protokół

Przeczytaj również