XLVI Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 31 lipca 2018 roku (wtorek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XLVI posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Szczerców miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na terenie gminy Szczerców.
  7. Sprawy różne.
  8. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również