XLV Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 18 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XLIV posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie za 2017 r.
  5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Szczerców wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Szczerców za rok 2017.
  6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Szczerców.
  7. Wypracowanie opinii projektu uchwały w/s rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Szczerców.
  8. Sprawy różne.
  9. Zakończenie posiedzenia.

Protokół

Przeczytaj również