XLV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami Kadencja 2018-2023

W dniu 24 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 15:30 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLV posiedzenie Komisji Rolnictwa, Mienia Komunalnego i Gospodarki Gruntami.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany Uchwały Nr XVII/187/20 Rady Gminy Szczerców z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie dopłat do wybranych taryfowych grup odbiorców usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Szczerców.
  5. Zajęcie stanowiska w przedmiocie apelacji od wyroku zobowiązującego Gminę Szczerców do odpłatnego przejęcia sieci kanalizacyjnej we wsi Stanisławów Pierwszy.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również