XLIX Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 17 października 2018 roku (środa) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbędzie się XLIX posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

 1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zmiany uchwały Nr XL/430/18 Rady Gminy Szczerców z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
 5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zatwierdzenia Programu Naprawczego dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szczercowie na 2018 rok
 6. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej
 7. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
 8. Spotkanie z przedstawicielami Klubu Strzelectwa Sportowego SALWA Szczerców.
 9. Podsumowanie kadencji 2014-2018.
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również