XLIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej Kadencja 2018-2023

W dniu 6 kwietnia 2022 r. (środa) o godz. 10:00 w Referacie Oświaty odbędzie się XLIV posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Kontrola Referatu Oświaty z działalności w 2021 r.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przeczytaj również

Skip to content