XLIII Posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu Kadencja 2014-2018

W dniu 24 maja 2018 roku (czwartek) o godz. 15.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Szczercowie odbyło się XLIII posiedzenie Komisji Zdrowia, Polityki Społecznej i Sportu.

Proponowany porządek obrad:

  1. Otwarcie posiedzenia i stwierdzenie quorum.
  2. Zatwierdzenie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego  posiedzenia.
  4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w/s zgody na utworzenia miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.
  5. Spotkanie z lokalnymi trenerami piłki nożnej w sprawie zwolnienia z pobierania opłat za korzystanie z boisk sportowych.
  6. Sprawy różne.
  7. Zakończenie posiedzenia.

 

Protokół

Przeczytaj również